logo logo logo

Anbi

ANBI Profiel

Algemene Informatie
 

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting voor Sociaal Cultureel Vormwerk Lunteren
Ook genoemd (handelsnaam) SSCVL
Zoeknaam SSCVL
Profiel URL www.sscvl.nl
Statutaire zetel Lunteren
KvK nummer 41047051
RSIN 002975361
Activiteiten De informatie over onze activiteiten wordt op deze website gepubliceerd: www.sscvl.nl

 

 

 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen

De Stichting richt zich op die groepen in de samenleving die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden: kinderen, jeugd, senioren en mensen met een beperking. Daarnaast levert de Stichting een bijdrage aan de sociale binding van het dorp Lunteren.

 

Wijze waarop doel behaald wordt

De Stichting behaalt zijn doelstellingen door het organiseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving.

 

Organisatie en Bestuurders

De informatie over de organisatie en bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: www.sscvl.nl.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van SSCVL ontvangen geen beloning voor werkzaamheden die verricht worden uit hoofde van de stichting. Enkel worden onkosten, die direct voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Stichting, vergoed middels een declaratieformulier.

 

Contactinformatie

Bezoekadres:

Dorpshuis Het Westhoffhuis: Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren

Buurtcentrum De Schakel: Schaepmanstraat 58, 6741 WV Lunteren

Postadres:

SSCVL, Postbus 60, 6740 AB Lunteren

Telefoonnummer:                        

Dorpshuis Het Westhoffhuis: 0318 - 48 2992

Buurtcentrum De Schakel: 0318 - 48 2485

E-Mail:                                           

info@sscvl.nl

Website:                                       

www.sscvl.nl

 

Overige informatie

Financieel verslag 2018 SSCVL

userfiles/SSCVL jaarrekening 2018.pdf

 

Financieel verslag 2017 SSCVL

userfiles/Jaarrekening SSCVL 2017.pdf

 

Financieel verslag 2016 Het Westhoffhuis

userfiles/Jaarrekening 2016 Het Westhoffhuis.pdf

 

Financieel verslag 2016 Buurtcentrum De Schakel

userfiles/Jaarrekening 2016 De Schakel.pdf