logo logo

Sponsoring

 

SSCVL dankt haar gulle gevers die het Westhoffhuis mogelijk hebben gemaakt:

 

 

-Gemeente Ede: www.ede.nl

 

-Idee in Uitvoering, voor mooier leven en wonen in de Gemeente Ede

 

-Fonds Sluyterman van Loo, ouderenprojecten: http://www.fondssluytermanvanloo.nl/

 

-Oranje Fonds, www.oranjefonds.nl  

 

-Provincie Gelderland: www.gelderland.nl 

 

-Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl 

 

-Ondernemerssocieteit Lunteren en Omstreken (OLO): http://www.lunteren.com/nl/de-OLO--en-het-ontstaan-van-de-Lunterse-Krant

 

-Rabobank Gelderse Vallei: www.rabobank.nl

 

-Extravert

 

-Onderweegs & De Groot: www.onderweegsdegroot.nl  

 

-Assurantiekantoor De Groot: www.assurantiekantoordegroot.nl  

 

-Van Putten Van Apeldoorn notarissen:  http://www.vpvanotarissen.nl/notarissen-lunteren

 

-Van Essen Van Raay: www.vanessenvanraay.nl