logo logo logo

Organisatie

Wij zijn de stichting SSCVL. SSCVL staat voor Stichting voor Sociaal- en Cultureel Vormingswerk te Lunteren. Wij richten ons op die groepen in de samenleving, die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden; kinderen, jeugd en senioren. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie in het dorp Lunteren.

Wij doen dit door het organiseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving.

Hiertoe exploiteren wij Buurtcentrum De Schakel en Dorpshuis Het Westhoffhuis.
 
Foto van De Schakel en Het Westhoffhuis.
OrganisatieOrganisatie

Om onze doelstelling te realiseren maken we gebruik van vrijwilligers (zie: http://www.sscvl.nl/SSCVL/Vrijwilligers). Vrijwilligers zijn voor ons van wezenlijk belang daar onze opbrengsten niet volledig de kosten dekken.

De verantwoording over de dagelijkse gang van zaken ligt bij onze beheerders. Zij zorgen er voor de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van Het Westhoffhuis en De Schakel (zie: http://www.sscvl.nl/SSCVL/Beheer).

De algemene verantwoordelijkheid ligt bij het algemeen bestuur. Zij laten zich ondersteunen door het dagelijks bestuur, door commissie en werkgroepen (zie: http://www.sscvl.nl/SSCVL/Bestuur).