logo logo logo

Biljartclub Goeie Keus

Biljartclub Goeie Keus komt iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur bij elkaar in Dorpshuis het Westhoffhuis. Voor meer informatie neemt u dan contact op met de heer C. van Soest via het volgende e-mailadres: cor.van.soest@hetnet.nl