logo logo logo

News

 

Inloopspreekuur Centrum Jeugd en Gezin

 

Vanaf vrijdagmiddag 12 juli zijn inwoners vanuit de dorpen van harte welkom bij het gratis inloopspreekuur in Het Westhoffhuis in Lunteren. In de even weken zijn Else Schuurman en Erik Gringhuis van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) aanwezig om samen met u na te denken over vragen die gaan over opvoeden en opgroeien. Je kan als opvoeder erg genieten van het opvoeden en je kind te zien ontwikkelen, maar soms loop je ergens tegenaan of kun je twijfelen over de manier waarop je de opvoeding aanpakt.

Ouders lopen thuis bijvoorbeeld tegen vragen aan over eet- en slaapproblemen, drukke kinderen, voortdurende ruzies tussen kinderen onderling, regels en grenzen, het niet luisteren of problemen met het maken van vriendjes. Niet alleen opvoeders en ouders kunnen binnenlopen tijdens het inloopspreekuur, ook kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht met hun vragen. We werken samen met andere instanties en jeugdwerkers en streven er zo naar om kinderen en jongeren snel en goed te helpen.

 

Het CJG ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het CJG bieden informatie, advies en ondersteuning bij de dagelijkse opvoeding en zij kunnen je ook in contact brengen met andere deskundigen. Die deskundigen kunnen ook andere opvoeders zijn. Het CJG heeft ook op alle scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in de wijk een vindplaatsgericht team.

 

Naast informatie, advies en ondersteuning, biedt het CJG ook trainingen, cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar is er binnen het CJG ‘Vroeghulp’ georganiseerd. Vroeghulp helpt opvoeders bij het beantwoorden van vragen over het gedrag en/of de ontwikkeling van het jonge kind.

Zie voor meer informatie en activiteiten onze website www.cjgede.nl

 

In de even weken (met uitzondering van de vakanties) zijn we aanwezig op vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur in Het Westhoffhuis bij de ingang van de bibliotheek. Data: 12 juli, 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december.